maandag 11 april 2016

Nijs van Vugt (21/26)

Nijs heeft zichzelf de kunst van het tekenen heeft bij gebracht. Een autodidact dus. Op een dag, eind 2012 is hij begonnen met tekenen. Zijn zeer kleurrijke, minutieuze werken hebben geen naam en of speciale betekenis. Ze zijn gewoon het gevolg van “doen”. Zijn pen vindt vanzelf de weg op het papier.

Nijs heeft in zijn achtste levensjaar een zeer ernstig auto ongeluk overleeft. Met als gevolg zwaar hersenletsel. Door de schade aan zijn hersenen kan Nijs niet meer werken en heeft hij alle tijd om te tekenen. De vorm waarin Nijs tekent, is het gevolg van zijn hersenletsel. Wilt u meer weten over Nijs, kijk  dan ook op www.kwasi-fonds.nl.

Nijs is een man van weinig woorden en veel tekeningen.

tekeningen

Locatie: Bergumlaan 9
www.nijsvanvugt.com