zondag 1 april 2018

Annemiek Laros

beeldend vormgeefster in steen en brons;
speksteenworkshops, vanaf 8 jaar op zaterdag en zondag van 13.30 tot 16 uur
Bedumstraat 6