zaterdag 11 september 2010

Werkgroeplid Lies Joosten

De werkgroep die de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om Focus á Locus te organiseren, bestaat uit vijf personen. Loek Klinkhamer, Mimi van Bindsbergen en Marjan Renkens zijn op deze site al geïntroduceerd, maar Elly van Schoonderwalt en Lies Joosten nog niet. 
Lies Joosten is cultureel antropoloog en speelt harp en percussie. Ongeveer de helft van haar leven woonde en werkte ze in Midden Amerika. Na de verwoestende orkaan Mitch zette ze in Honduras samen met lokale kunstenaars de organisatie Arte Acción (Kunst Actie) op.
Na haar terugkeer naar Nederland wil ze als cultuurscout voor Kunstbedrijf Arnhem de ontdekkingstocht naar de kracht van kunst en cultuur voortzetten: "Ik wil Zuid, de onbekende kant van Arnhem, samen met bewoners, instellingen en collega’s meer kleur en diepte geven."